PMcoaching

Samenwerking is de sleutel tot elk succes

Coaching is een containerbegrip aan het worden. Een woord dat vaak verkeerd gebruikt en soms misbruikt wordt, net als project en programma. Coaching draait om 2 zaken: vertrouwen en onafhankelijkheid.

Het vertrouwen dat de Coachee heeft in de coach en de onafhankelijkheid van de coach tot de coachee en zijn/haar situatie. Als deze twee factoren aanwezig zijn dan kan de coachee zelf de problemen oplossen dmv de coach.

De coach is als een instrument voor de coachee om weer in charge en in control te komen. De coach gebruikt de kennis en ervaring met modellen en technieken om de coachee te helpen inzicht te krijgen in zijn/haar situatie en zo acties en beslissingen te nemen.

PMcoaching heeft ervaring in het coachen van

 Project Managers

 Stuurgroepen en opdrachtgevers

 Project Support, projectbureau

 

Voor meer informatie zie ook de PMcoach

Coaching