PMcoaching

Samenwerking is de sleutel tot elk succes

Workshops

Interactief met een concreet resultaat zodat u zelf weer verder kan

 

Resultaat gericht werken vereist een resultaatgerichte planning. Samen de product based planning maken legt ook de basis voor een goede en effectieve samenwerking. Tevens staan we stil bij de risico’s.

Business Case uitwerken

Risico identificatie starten we bij stakeholderanalyse, waarna we aan de hand van diverse technieken risico’s identificeren en mogelijke maatregelen.

Samen Risico’s Identificeren

(Risk Identification workshop)

Project Start-Up begeleiden

Samen de project start-up doen, project definitie bepalen, Doelstelling, eindproduct, business case en risico’s. Tevens de basis leggen voor samenwerking door teambuilding.

Al dan niet mbv creatieve denktechnieken.

De business case bepalen en uitwerken. Stakeholder analyse, oplossingsalternatieven bekijken, aannames vaststellen, kwantificeren en meetbaar maken van de benifits en businessrisico’s inventariseren

BC