Coaching

Coaching is een containerbegrip geworden. Een woord dat vaak verkeerd gebruikt en (soms) misbruikt wordt, net als project en programma.

Bij Coaching draait het om 2 zaken: vertrouwen en onafhankelijkheid.

Het vertrouwen dat de Coachee heeft in de coach en de onafhankelijkheid van de coach tot de coachee en zijn/haar situatie.

Als deze twee factoren aanwezig zijn dan kan de coachee zelf de problemen oplossen met behulp van de coach.

De coach is een instrument voor de coachee om meer in charge en in control te komen.

De coach gebruikt kennis en ervaring met modellen en technieken om de coachee te helpen inzicht te krijgen in zijn/haar situatie en zo zelf acties en beslissingen te nemen.


De PMCoach zal klankborden en spiegelen, samen gaan we op zoek gaan naar de essentie van werkplezier.

Waar krijg jij energie van, binnen en buiten de werksituatie. Daar ligt de kracht van de coachee.

Veel mensen houden werk en privé 'dogmatisch' gescheiden, daarmee doen ze zichzelf en hun omgeving vaak tekort.

Zowel in het werk als privé heb je Skills en ervaring opgedaan, die jij mag en kan inzetten om zelf en samen succesvol te zijn

1op1 Coaching

PMcoaching heeft ervaring in het coachen van

  • Project Managers en Project Support, projectbureau
  • Stuurgroepen en opdrachtgevers
  • Teamleden, medewerkers in projecten
  • Medewerkers middels loopbaan-coaching
  • Zelfstandig ondernemers middels Business Coaching


Team Coaching

PMcoaching heeft ervaring in het coachen van

  • Agile Teams

  • Project- en Programma-Teams

  • PMO / Projectbureau

  • Stuurgroepen